• Referat styremøte 4 2017

 • Referat styremøte 1-3 2017

 • Årsmøte 2018

  Du er herved invitert til årsmøte i Voss Hang og pargagliderklubb

  Årsmøte avholdes 22.03.2018 kl 1800

  Stad: Park Hotell

  Om dykk har saker som skal tas opp på årsmøte skal dette meldas inn styre innan 14.02.2018
  Meld inn til einarsaakvitne@hotmail.com

  Valgkomiteens medlemmer:
  Lars Haukom    91119302
  Morten Knapstad    97112016

  Endelig innkalling med saksliste kjem seinast 8 dager før møtet.

  STYRET VOSS HPK

 • Referat Årsmøte

 • KURSPLAN FOR 2018 SESONGEN KLAR!

  Alle våre kurs er klare til helgen. Skal du på speedrider kurs i vinter er det lurt og være raske . Det er satt opp paraglider kurs plan også.

   

   

 • Medlemsmøte 02.06.17 kl 1830

  Det vil verte klubbkveld på minigolfen fredag 02.06.17 18.30. Vi oppfordrer alle til å møte opp. Vi ønsker og ta ein gjennomgang av bruken av klubb båtene. Vise korleis båten fungere og øvelsekjøring. Vi håper alle kan ta seg ein tur. Det er viktig att du veit korleis båten fungerer om du skulle måtte hente noen i vannet. Det er for egen sikkerhet. Leik og morro vert da etterpå. VEL MØTT!

 • Innkalling til Årsmøte Fredag 19.05.17 kl 19. 00. Stad Park Hotel Voss.

  Voss HPK har varslet sine medlemmer om årsmøte. Vel møtt alle som kan. Vert pizza servering etter møte med litt prat. Sakslister og annet er levert ut pr mail.

 • Meld dykk på kurs no!! Sommer planen 2017.

  Voss hang- og paragliderklubb (Voss HPK) har lagt ut kursplan. Kursene er eit intensivkurs over ti dagar som held seg i Voss og omegn og har som mål å vera ferdig i perioden som er sett opp (vèravhengig). Du som deltakar lyt setja av alle dagane kurset pågår, me startar ofte opp tidleg på dagen og held på til seint på kveld; vèret dikterer tidene. Kursprisen er 11500 NOK og inkluderer leige av paraglider og anna utstyr relevant for kurset, lærebøker, forsikring og medlemsskap i Voss HPK/Noregs luftsportsforbund (NLF). SE VÅR KURSPLAN HER!

 • Ekstremsportveko frokost på Lønahorgi

  Me legg ut påmelding til frokost på lønahorgi 1. April kl 12. Du vil finne påmeling under Kurs her på sida. Me har 40 plasser og det koster 650 kroner. Heli tur, frokost og flyging ned att. Ein opplevelse.
  Hugs du må ha veko deltakelse band for å vera med.

 • Styret i VOSS HPK kaller inn til Årsmøte Fredag 1 April kl 19 på Park Hotel

  Om du har ein sak som skal på sakslista må dette komme til meg på mail innan 13 Mars 2016.

  Me veit att i vedtekter står da att årsmøte må vera avholdt innan Mars måned. Men sidan det påske og vanskelig å finna dato måtte me flytta på detta litt. Er da protest angåande dette sei i frå kjapt.. Så får me se om me klarer å holde årsmøte før påske.

  Vel møtt, da vert pizza og sosialt etter møte.

  --
  Frode Fester

   

Sider