7.jpg

Kursoversikt

I årshjulet finn du oversikt over ulike kurs og aktivitetar i regi av Voss hang- og paragliderklubb. Det vert oppdatert etterkvart som ny aktivitet vert planlagt.  

Lenke til årshjulet

Nedanfor finn du praktisk info, samt påmeldings- og betalingsinformasjon. Vi held grunnkurs i paragliding og speedriding som går over 9 dagar. Dette er nybegynnarkurs, og meir informasjon om dei finn du i eiga fane. I tillegg er det fleire kurs innanfor paragliding og speedgliding som ein treng for å komme vidare i progresjonen. 

Grunnkurs 

Nybegynnerkurs speedriding: 13.900 kr

Nybegynnerkurs paragliding: 13.900 kr

Oppsamling 

Etter grunnkursa vert det sett opp eit felles oppsamlingskurs for alle dei føregåande grunnkursa. Her er fleire instruktørar tilgjengelege for å hjelpe deg der du er i progresjonen.

Paragliding

PP3-kurs

Pris: 1500 kr 

Nødskjermkastekurs

Pris: 500 kr 

Sikkerheitskurs og akrokurs 

Pris: 3200 kr

Meir info her: SIV/AKRO kurs

Sikkerhetskurs og akrokurs for frivillige for VossHPK under Ekstremsportveko 2023

SIV: https://minidrett.nif.no/Event#8175668-010

AKRO: https://minidrett.nif.no/Event#8175697-010

Pris: 2200,-

Tandemkurs

Pris: 2900 kr 

For å få tillatelse til å starte tandem-utdanning i regi av Voss HPK må du sende mail med søknad til sikkerhet@vosshpk.no. For å bli tandeminstruktør må i tillegg alle krav vera oppfylt. Meir info her: Kurs tandeminstruktør.

Paramotorkurs PPG

Pris: 4500 kr 

Distansekurs/XC

Pris: 2900 kr  

Krav: Gyldig PP4 eller PP5

Påmelding: Min idrett - Påmelding (nif.no)

Opptrekkskurs 

Klubben er i planleggingsfasen med å gå til innkjøp av ein elektrisk vinsj i 2023. Meir info kjem.

Speedgliding 

Vidarekomande kurs etter utstedt SPG2. Det vert sett opp kurs fortløpande ved behov. For å melde interesse, eller om du har spørsmål kontakt driftsansvarleg:

Malene Hetle Hole på mail: malene@vosshpk.no

Fotstartkurs

Pris: 2900 kr 

23. - 25. juni 2023

Lenke til påmelding: Min idrett - Påmelding (nif.no)

09. - 11. juni 2023

Lenke til påmelding: https://minidrett.nif.no/Event#8827505-010 

Kurs i avanserte manøvrar

2.-3. september 2023

Lenke til påmelding: https://www.minidrett.no/kurs/9985502 

Pris: 2900 kr 

28. sept. - 1. okt.

Lenke til påmelding: https://www.minidrett.no/kurs/10292649

Pris: 2900 kr

Betaling kurs 

Nettbank til konto 9581.05.18384. Merk med namn og type kurs. 
IBAN : 
NO0895810518384
SWIFT:
VVELNO21XXX

Eksempel 1: Ola Olsen, kursbetaling PG GK juni 2020, depositum

Eksempel 2: Per Hansen, kursbetaling SPG GK mars 2020, restbetaling

Overnatting 

Voss Fallskjermklubb tilbyr overnatting i bunkhouse, bubil, campingvogn, og telt. Book overnatting her.

Praktisk info 
Dersom du overnattar ved klubbhuset vårt i telt eller bil, og nyttar fallskjermklubben sine fasilitetar (garderobe og kjøkken), må du gå innom resepsjonen og betale.
Prisar
Vanleg bil, van eller telt: 80 kr for ei natt, per person. Eller 400kr for ein person i ei veke.
Bubil påkopla straum: 70 kr per natt for ein person. Ekstra person kostar 80kr per natt. Vekespris er 900 kr for ein person, ekstra person gir 80 kr tillegg per natt.