HPS Speedgliderflygeren 2020

Strakstiltak i forbindelse med økende antall hendelser med speedglider

OPPDATERT:  Her finner du presentasjonen : HPS Speedglideren

Du må ha 70% rett på quiz for at den skal merkes gjennomført. Du kan ikke endre et svar, men kan gå igjennom quizen så mange ganger du ønsker/behøver.
Frist for å ha gjennomført er 14.mai 2020 for å beholde SPG beviset for 2020.

Følgende epost er sendt til alle medlemmer av NLF / HPS med et gyldig elev- eller flygebevis for SPG samt alle medlemmer som har hatt et elev- eller flygebevis siste 2 år.

Strakstiltak i forbindelse med økende antall hendelser med speedglider.

I løpet av de siste 12 månedene har seksjonen opplevd en økende trend med mange alvorlige ulykker, hvorav 5 fatale i forbindelse med speedgliding. Våre 3 grener hang-, para- og speedgliding er alle regnet som risikosporter, men denne statistikken medfører at vi må gjøre noen umiddelbare tiltak. Vi står i dag i fare for at all speedgliding kan bli stoppet, da en slik trend kan sette godkjenningen av hele sikkerhetssystemet vårt i fare. I tillegg til at vi selv er bekymret over utviklingen, er det forventninger fra både LT og NLF om at vi må gjøre noe. Vårt ønske er at vi også i framtida skal kunne ha SPG som en del av vår seksjon, men da er vi avhengige av å snu trenden.

For å kunne bedrive våre aktiviteter i lovlige former, er vi ved lov pålagt å følge et godkjent sikkerhetssystem som Luftfartstilsynet godkjenner. Sikkerhetssystemet vårt er bygd opp over tid og er basert på erfaringer fra både vår egen seksjon og resten av Norges Luftsportforbund. Det vil alltid være gjenstand for endringer og forbedringer. På samme måte som vi selv endrer oss, endrer sporten vår seg. Vi får nye aktiviteter, ny teknologi, nye luftrom, nye eksterne regler, nye lokale premissgivere osv. Dette krever at vi har et sikkerhetssystem som tar høyde for at det kan og skal (!) endres etter hvert som verden går framover.

Ansvaret for at sikkerhetssystemet følges, ligger hos den enkelte utøver som selv har det operative ansvaret. Seksjonen konkluderer med at i flere av de alvorlige hendelsene har sikkerhetssystemet ikke vært fulgt, og iverksetter derfor følgende tiltak:

  • Seksjonen vil innen 30.april utarbeide en sikkerhetspresentasjon som vil være obligatorisk å gjennomføre for alle med elev- eller flygebevis for speedglider. Presentasjonen avsluttes med et antall kontrollspørsmål. Samtlige utøvere må gjennomgå presentasjonen og spørsmålene innen 14. mai for at gyldigheten for ens elev- eller flygebevis skal opprettholde. De som ønsker å fornye et utløpt elev- eller flygebevis vil måtte gjennomføre presentasjon og spørsmål før fornyelse kan skje.
  • Seksjonen vil også utarbeide materiale for oppfølging gjennom klubb.
  • Utdanningsprogrammet for speedgliding er under revisjon og videre utdanning innen speedgliding vil bli stoppet inntil revidert program er ferdig utarbeidet. Dette inkluderer utstedelse av nye nivåer.

På vegne av faglig ledergruppe i NLF/HPS
Trond Nilsen
Fagsjef HPS
Norges Luftsportforbund