Utstedelse av SPG4

Her er direkte link til SPG4 utstedelse

En være innlogget på MI i en fane og E-kurs i enda en fane for at linken over skal fungere riktig

Det kan være linken ikke fungere første gang du klikker på den, men logg inn da og prøv linken igjen, da tar den deg rett til påmeldingen for utstedelsen.

HUSK å varsle den klubben/instruktøren du velger om at du har søkt.

Les all info først som står på hovedsiden av Utstedelse før du går igang.

KRAV :

 • Gyldig medlemskap
 • Gyldig lisens ( forsikring )
 • Gyldig SPG3
 • Fullført alle krav ihht utdanningsprogrammet for SPG
 • Bestått kurs for avanserte manøvrere ihht utdanningsprogrammet for SPG
 • Mange av kravene under her kan reduseres hvis pilot fra før av har gyldig PP3-5 eller fallskjermlisens C-D )
 • Etter utstedelse av SPG3 200 flyturer eller 100 turer og 15 flytimer
 • Minimum 12 mnd siden utstedelse av SPG3
 • Bestått elektronisk SPG4 teori eksamen
 • Alt er samlet på PROGRESJONSKORT SPG4

VINGE :

 • Minimum vingestørrelse er 9 m2