Utstedelse av SPG3

Her er direkte link til SPG3 utstedelse

En være innlogget på MI i en fane og E-kurs i enda en fane for at linken over skal fungere riktig

Det kan være linken ikke fungere første gang du klikker på den, men logg inn da og prøv linken igjen, da tar den deg rett til påmeldingen for utstedelsen.

HUSK å varsle den klubben/instruktøren du velger om at du har søkt.

Les all info først som står på hovedsiden av Utstedelse før du går igang.

KRAV :

 • Alt er samlet på PROGRESJONSKORT SPG3
 • Gyldig medlemskap
 • Gyldig lisens ( forsikring )
 • Gyldig SPG2
 • Fullført alle krav ihht utdanningsprogrammet for SPG
 • Mange av kravene under her kan reduseres hvis pilot fra før av har gyldig PP3-5 eller fallskjermlisens C-D )
 • Fullført fotstartkurs ( gjelde ikke de med utstedt SPG2 før 2022 )
 • Minimum 100 vellykkede flyturer etter utstedt SPG2 , eller ned til 50 vellykkede flyturer etter utstedt SPG2 med relevant PG eller fallskjermerfaring
 • Minimum 8 mnd erfaring fra SPG2 eller ned til 4 mnd med relevant PG eller fallskjermerfaring
 • Bestått elektronisk SPG3 teori eksamen 
 • Søkt om SPG3 utstedelse og fått denne godkjent av instruktør

VINGE :

 • Minimum vingestørrelse er 11 m2
 • Maksimum vingebelastning er 8 kg/m2
 • Alle vektklasser kan fly 16 m2 selv om en da overskrider 8 kg/m2
 • Vingebelastning [kg/m2] = (Pilotens kroppsvekt [kg] + 20) / Vingens areal [m2]