Utstedelse av hangglider lisenser

Ute til høyre finner du der forskjellige lisensene.

Les alt som står under hver enkelt lisens før du bruker hyperlinken direkte til utstedelsen.