PPG kurs

Det er ingen dato satt opp for 2023

Ved fullført kurs skal en merke av bestått kurs i Idrettskurs på det aktuelle kurset piloten har fullført.

Legg først til piloten ved å bruke + tegnet til venstre, søk ham opp her, velg pilot og legg til klubb vedkommende representerer.

Når vedkommende er registrert på "kurset" så kan en endelig begynne med kurset.

Ved fullført og bestått kurs, husk da å huke av for både "oppmøtt" og "bestått" for den piloten det gjelder og velg så "lagre resultat" så vil eleven få mulighet til å søke utstedelse så snart kurset vises som gjennomført i MI

Eleven får da mulighet for å søke utstedelse og kan bruke denne linken : PPG3 utstedelse

IKKE trykk på "Lås Kursgjennomføring" da dette vil ødelegge for alle andre som vil på samme kurset i løpet av året og gjør av jeg ikke får komme inn med endringer etterpå. Jeg gjentar IKKE trykk på den knappen på noen kurs.

  • Progresjonskort , her finner du alle øvelser som må være fullført på aktuelle nivå og på baksiden finner du regelverket som gjelder utstedelsen, vil likevel nevne noen hovedpunkt under her :
    • KOMMER senere

Gjeldende utdanningsprogram for PPG

Link til dette kurset er her : PPG3 kurs april 2022

Kjell Svanes