Roger-Brendhagen-loop.jpg Roger Brendhagen

SIV kurs

Før en kan være med på SIV kurs må en ha vært med på NØDKAST kurs og fått registrert dette på Idrettskurs.

Det holdes SIV kurs for klubbmedlemmer og frivillige i mai 2023, og kanskje i august 2023.

PRIS : 3200,-  ( 2200,- for de som er med som frivillige under VEKO )

Her er en intro fra OPK som viser deres SIV kurs , greit å ha lest gjennom denne.

Ved fullført kurs skal lisens utstedes direkte i Idrettskurs på det aktuelle kurset piloten har fullført.

Legg først til piloten ved å bruke + tegnet til venstre, søk ham opp her, velg pilot og legg til klubb vedkommende representerer.

Når vedkommende er registrert på "kurset" så kan en endelig begynne med utstedelsen.

Husk da å huke av for både "oppmøtt" og "bestått" for den piloten det gjelder og velg så "lagre resultat" så vil oppnådd kompetanse umiddelbart dukke opp i MI

IKKE trykk på "Lås Kursgjennomføring" da dette vil ødelegge for alle andre som vil på samme kurset i løpet av året og gjør av jeg ikke får komme inn med endringer etterpå. Jeg gjentar IKKE trykk på den knappen på noen kurs.

Link til dette kurset er her : SIV kurs 2023

Progresjonskort SIV

Kjell Svanes