19113559_10154452977460303_8251137888683080183_n.jpg

Tandemkurs 2024

Tandeminstruktørkurs blir mest sannsynlig satt opp våren 2024

Har du lyst til å bli tandemflygar?

For å få lov til å ta med seg passasjerar i lufta er det ein del ting som må vera på plass. Nedanfor har me samla informasjonen frå sikkerhetssystemet, utdanningsprogrammet og tandemkompendiet.

I Voss -hang og paragliderklubb er det faglig leder i samarbeid med sikkerhetsgruppa i klubben som vurderar kandidatar til tandemkurs.

Send ein mail til sikkerhet@vosshpk.no

For å bli tandeminstruktør må følgende krav vera oppfylt:

1. Innehatt flygebevis for paraglider i minimum 2 år.

2. Inneha kompetansebevis PP5.

3. Vera minimum 18 år gammal.

4. Minimum 200 flyturar med paraglider.

5. Minimum 100 flytimar med paraglider.

6. Minimum 5 dokumenterte flyturar med annan flygar som passasjer, bevitna og godkjent av tandeminstruktør.

7. Vera godkjent av faglig ledar i klubb man har vore medlem i minimum 2 år. 

 

UNDER HER FØLGER INFORMASJON FRÅ SIKKERHETSSYSTEMET OG UTDANNINGSPROGRAMMET OM TANDEMFLYGING:

Tandemkurs / utsjekk – HG/PG

Det er en noen punkter som ikke omtales i sikkerhetssystemet og derfor litt tvil i miljøet om hva som kreves for å løse flygebevis for tandem (=tandeminstruktør), så her følger en beskrivelse av korrekt fremgangsmåte.

 1. Faglig leder (FL) / Skoleansvarlig i den klubb tandeminstruktørkandidaten tilhører oppretter kurs i Idrettskurs for tandemutsjekk.
 2. Utsjekk utføres ihht Utdanningskompendiets, pkt V 2.11/V 3.9 Utdanningsprogram for utsjekk i tandemflyging med HG/PG.
 3. Teoriprøve for tandem avlegges og bestås (Sikkerhetssystemet V-7 pkt 3.7.1.)
 4. Tandemeksaminator bekrefter til faglig leder at praktisk og teoretisk prøve er bestått og FAGLIG LEDER i flygerens klubb markerer kandidaten som bestått i Idrettskurs.
 5. Tandeminstruktørutsjekk fornyes årlig gjennom e-kurs, faglig leder godkjenner da at man fortsatt får fly i regi av klubben.

Noen kommentarer: Det kan være lurt å ta en prat med FL i sin klubb før man starter en tandemutsjekk så man vet om vedkommende vil gi nødvendig bekreftelse når den tid kommer. Det er FL i den klubb man har vært medlem i minimum 2 år som skal bekrefte at flygeren er skikket.

Tandemutsjekk er kun nødvendig dersom man ønsker å løse lisens som tandeminstruktør slik at man kan fly med passasjer som ikke selv har SP4/PP4 lisens eller høyere. Se Sikkerhetssystemets pkt 3.8.1. FL bekrefter hvert år til NLF at man fortsatt er skikket ved å godkjenne fornyelse per e-kurs. Når man som PI/HI og tandeminstruktør har flydd 15 turer med passasjer som ikke har Safe/Para Pro flygebevis, kan man selv gi tandemutsjekk (=tandemeksaminator) Man må inneha SP5/PP5 og ha minimum 2 års relevant (allsidig) flyerfaring før tandemlisens kan løses, det vil si den kan løses tidligst 2 år etter at man ble SP3/PP3. (Som SP2/PP2 er man elev)

 

Her er regelverk for tandemflyging frå Sikkerhetssystemet:

3.8 Tandemflyging med hang- eller paraglider

All tandemflyging skal skje i regi av klubb. Eventuell godtgjørelse for turen skal betales inn på klubbens konto, slik at det kommer frem av klubbens regnskap. Klubben kan deretter betale ut hele eller deler av dette til tandemflygeren i tråd med regler for skatt for frivillige og ideelle organisasjoner.

All markedsføring av tandemturer skal skje i regi av klubb, og det skal fremgå at dette er en introduksjon til sporten.

3.8.1 Kvalifikasjonskrav ved tandemflyging

Ved tandemflyging skal flyger ha kompetansebevis for tandemflyging. Ved tandemflyging med motor skal flyger ha kompetansebevis for tandemflyging med motor.

Unntak 1: To flygere som begge har kompetansebevis SP4/PP4/PPT4 eller høyere i samme aktivitet og har hatt flygebevis i minimum 2 år, kan trene tandem sammen uten tandem kompetansebevis. En flyger med kompetansebevis SP4 eller høyere kan også trene tandem med en flyger med kompetansebevis PP4 eller høyere som passasjer, forutsatt at begge har hatt flygebevis i minimum 2 år.

Unntak 2: For å trene motorisert tandemflyging med fotstart, skal flygeren ha hatt kompetansebevis PPG4 i minimum 2 år og inneha kompetansebevis for tandemflyging med paraglider (PT). Passasjeren skal ha minimum PPG4.

Ved utstedelse og fornyelse av kompetansebevis skal faglig leder i klubb bekrefte til NLF/HPS at kandidaten tillates å fly i regi av klubben. Dersom man ikke har vært medlem i nåværende klubb i minst 2 år skal faglig leder i forrige klubb(er) også bekrefte at man innehar det luftvettet som kreves.

3.8.2 Krav til tandem hang- eller paraglider

Vinge, sele og annet utstyr som benyttes skal være produsert for tandemflyging. Sikkerhetssystem for HPS Side 28 av 47 Revisjon 8 Totalvekten skal alltid være innenfor de vektbegrensninger produsenten har angitt. Dette kan fravikes ved dropp av paraglider i henhold til kapittel 3.6.

3.8.3 Sikkerhetsutstyr

Ved all tandemflyging skal følgende sikkerhetsutstyr benyttes i tillegg til det som er påbudt ved all flyging med hangglider eller paraglider:

 • Låsbare karabiner med aktivisert låsmekanisme både for flyger og passasjer
 • Nødskjerm tilpasset totalvekten

3.8.4 Krav til briefing av tandempassasjeren

Tandempassasjeren skal briefes i:

 • Prosedyrer ved startstilling og igangløping
 • Kommunikasjon og kommandoer i ulike faser av flyturen
 • Flystilling, plassbehov, bevegelse og mulighet for konflikt mellom flyger og passasjer
 • Prosedyrer ved landing
 • Ansvarsforhold vedrørende skade, erstatning etc.

Informer gjerne også tandempassasjeren om:

 • Prosedyrer ved eventuelt kast av nødskjerm
 • Hangglideren/paragliderens virkemåte, styring, flyhastigheter, steiling, start og landing
 • Fysiske/psykiske aspekter som høydevirkning, panikk, svimmelhet, kvalme

3.8.5 Krav til undertegning av erklæringsskjema

Alle tandempassasjerer tilknyttes flyging i NLFs sikkerhetssystem ved at passasjeren undertegner en erklæring før flyging om at denne aktiviteten skjer på eget ansvar. Erklæringen skal arkiveres av tandemflygeren og tandempassasjerens navn skal fremgå tydelig.

3.8.6 Krav til logging av tandemturer

Alle tandemturer skal logges. Loggen skal fremvises for faglig leder ved søknad om fornyelse av kompetansebevis. Tandempassasjerens navn skal kunne oppgis for hver tur på forespørsel.

 

Fornyelse av tandembevis

 • Tandembevis kan fornyes med bekreftelse fra faglig leder om at flygeren innehar nødvendig luftvett, ferdigheter og kunnskaper. Minimumskrav til erfaring er 5 tandemturer i løpet av de siste 12 måneder, innen aktuell gren.

 

Definisjoner

Tandempassasjer

Person som deltar som passasjer på tandemflyging.

 

Tandemflyger

Flyger som har kompetansebevis for tandemflyging.

 

Tandemflyging

Flyging der to eller flere personer flyr i samme hangglider eller paraglider.

 

Tandemflyging i utdanningsprogrammet

9 TANDEMUTDANNING

9.1 Tandemflyger (TP)

9.1.1 Luftvettskrav til tandemflyger

Det er flygerens ansvar å overbevise tandeminstruktøren om at flygeren er i stand til å ivareta sin egen, passasjerens og andres sikkerhet under tandemflyging innen de retningslinjer som er gitt. Tandemflyging innebærer meget stort ansvar, så vurdering av luftvett skal derfor tillegges betydelig vekt. Utdanningsprogrammet for paragliding Side 20 av 22 Revisjon 2

9.1.2 Ferdighetskrav til tandemflyger

 1. Passasjerutsjekken.
 2. Forlengsstart.
 3. Baklengsstart.
 4. Gode innflygingsmønstre.
 5. Meget god flare og landing innenfor 40 x 40 m.

 

9.1.3 Kunnskapskrav til tandemflyger

 1. Sikkerhetssystemet, kapittel: 3.8 Tandemflyging med hang- eller paraglider
 2. Læreboka Paragliding.
 3. Gjeldende bok i førstehjelp.
 4. NLF/HPS kompendium for tandemflyging.
 5. Bestått tandem teoriprøve.

 

9.1.4 Erfaringskrav til tandemflyger

 1. Innehatt flygebevis for paraglider i minimum 2 år.
 2. Inneha kompetansebevis PP5.
 3. Minimum 18 år.
 4. Minimum 200 flyturer med paraglider.
 5. Minimum 100 flytimer med paraglider.
 6. Minimum 5 dokumenterte flyturer med annen flyger som passasjer, bevitnet og godkjent av tandeminstruktør.
 7. Være godkjent av faglig leder i klubb man har vært medlem i minimum 2 år.

 

Link til læremateriell/tandemkompendiet

https://www.nlf.no/sites/default/files/hangglidingparagliding/dokument/tandemflyging_med_hg_og_pg_tandemkompendiet.pdf

 

OBSOBS! Informasjonen over er henta frå sikkerhetssystemet og utdanningsprogrammet. Sjekk alltid på nlf.no for siste revisjon når du leitar etter reglar og prosedyrar.