Kurs kalender for hj.instruktør HG ( HHI )

Det er ingen dato avsatt da dette kurs-oppsettet fungerer for 2023

Ved fullført kurs skal lisens utstedes direkte i Idrettskurs på det aktuelle kurset piloten har fullført.

Legg først til piloten ved å bruke + tegnet til venstre, søk ham opp her, velg pilot og legg til klubb vedkommende representerer.

Når vedkommende er registrert på "kurset" så kan en endelig begynne med utstedelsen.

Husk da å huke av for både "oppmøtt" og "bestått" for den piloten det gjelder og velg så "lagre resultat" så vil oppnådd kompetanse umiddelbart dukke opp i MI

IKKE trykk på "Lås Kursgjennomføring" da dette vil ødelegge for alle andre som vil på samme kurset i løpet av året og gjør av jeg ikke får komme inn med endringer etterpå. Jeg gjentar IKKE trykk på den knappen på noen kurs.

Link til dette kurset er her : Hj.instruktør HG ( HHI ) kurs

Progresjonskort HHI

Kjell Svanes