Horgaletten

Horgaletten TakeoffHorgaletten ca. 900 moh søraustvendt start ligg på ryggen som strekkjer seg opp frå Bavallen mot Lønahorgi. Her går det bomveg frå skianlegget i Bavallen og ein traktorveg til start. Området er ganske slett og lyngkledt, og du kan starte mange stader, men på grunn av den litt vanskelege tilkomsten blir ikkje Horgaletten benytta så mykje. Området er i seinare tid mykje brukt om vinteren for speedriding. Då er det tilkomst med skitrekk. Landing for speedrider er på nedsida av familieløypa der den og utforløypa møtes.