Protokollene fra årsmøtene og årsberettningene

Protokoll                               Årsmelding

2017                                                                     2017

2018

2018 , ekstraordinært

2019

2020                                                                      2020

2021                                                                      2021

2022

                                                                               2022 årsmelding

                                                                               2022 (signert)