VossHPK SMS-teneste

sms

Påmelding: send PÅMELDING + navn til 467 88 600
Fellesmelding: send VHPK + melding + NAVN + NR til 467 88 600
Gratis å motta meldingar, utsending kostar deg 1 melding.
Om du vil få med deg info om når me flyr, kor og når bussen går, må du melda deg inn.