VossP1060076.jpg

VOSS FUN CUP 2023

Meir informasjon kjem.....

Under her er informasjon frå 2019-utgåva av konkurransen:

12.-15. APRIL 2019
Organisator: Voss Hang- og Paragliderklubb


ORGANISASJON/STAB

Stemneleder1: Geir Dyvik, mob 91392191
Stemneleder2: Tom Salamonsen, mob 92821373
Briefing vær: Tom Salamonsen
Oppgave- og sikkerhetskommite: Tom + 2 personer
Scoring: Pavol Kosovic mob 41235425
Registrering/administrasjon: Geir Dyvik mob 91392191
Hentetjeneste, 14:00-18:00. Tlf. nr til bil: 413 92 850

Påmelding:
Airtribune.com

Voss Fun Cup er en uformell lavterskel-konkurranse for paragliderpiloter med liten eller ingen erfaring med konkurranseflyving. Det vil bli satt moderate oppgaver som har som hovedmål å gi flytid og trening i oppgaveflyving. Startene på Hangurstoppen og eventuelt Hanguren på Voss vil bli brukt. Konkurransen er kun for EN-godkjente paraglidere, og det konkurreres i klassene A/lavB, B og C. Deltakeravgift 600 kr. Maksimalt antall deltakere: 50 piloter+stab.

Fredag kveld før konkurransen vil det være en teoriundervisning med en erfaren konkurransepilot. Det blir diskutert oppgavetyper, taktikk og strategi. Etterpå vil vi gå sammen i grupper og øve på å sette opp ruter på flyinstrumentet.

Lørdag, søndag og mandag er satt av til konkurransedager. Vær- og oppgavebriefing vil bli holdt før hver oppgave.

Paragliding på Voss
Voss på sitt beste kan varte opp med episke flyforhold. Virkelig lange distanseturer er krevende på grunn av topografien, men det finnes mange gode rutealternativer i nærområdet. I fjellene rundt Voss ligger det normalt godt med snø helt frem til juli, mens dalbunnen er bar allerede i mars-april. Med den rette værtypen kan dette gi glimrende flyforhold, med termikk som slipper lavt. Voss ligger i møtepunktet for 6 dalfører: Bordalen, Raundalen, Dyrvedalen, dalføret mot Granvin (østover) samt hoveddalføret nordover mot Vikafjellet og vest mot Bergen. Alle dalførene har jordbruk med store jorder som gir gode utelandingsmuligheter.


PROGRAM

MERK: Alle tidspunkter kan endres på kort varsel!


Minigolfen Cafe vil være møtested om morgenen og holde åpent fra kl 09:00 på lørdag, søndag og mandag. Her kan vi kjøpe frokost og kaffe, for den som ønsker det. Blir det utsettinge og venting kan vi sitte innendørs og øve på instrumentbruk. Transport opp til Ekspressheisen i Bavallen organiseres på egenhånd. Husk penger til heiskort!

Registrering foretas i Næringshagen, som er et kontorfelleskap like ved Turistinformasjonen og Kiwi-butikken i Voss sentrum.

Oppgavene vil bli satt så det blir kun moderate hentedistanser, men vi vil stille med minimum en hentebil.

Fredag 12. april:
18:00-19:00 Registrering Næringshagen, ved Voss Turistkontor
19:00 - 20:00 Teori konkurranseflyving, Næringshagen
20:00 - 22:00 Vendepunkter, oppsett av ruter. Vi deler oss i grupper. NB Ta med flyinstrument og pc!

Lørdag 13. april:
09:00 Briefing v Minigolfen
10:00 Transport til start. Kompiskjøring til Bavallen og Ekspressheisen til start.
11:00 Briefing på start med oppgaveannonsering
18:00 Frist logging av flytur på flightlog

Søndag 14. april:
09:00 Briefing v Minigolfen
10:00 Transport til start. Kompiskjøring til Bavallen og Ekspressheisen til start.
11:00 Briefing på start med oppgaveannonsering
18:00 Frist logging av flytur på flightlog

Mandag 15. April:
09:00 Briefing v Minigolfen
10:00 Transport til start. Kompiskjøring til Bavallen og Ekspressheisen til start.
11:00 Briefing på start med oppgaveannonsering
18:00 Frist logging av flytur på flightlog
20:00 Premieutdeling

TEORIKVELD
Fredag 12. April
19:00 – 20:00 teori om konkurranseflyving med erfaren pilot. Tema vil være elementær innføring i hvordan konkurransene fungerer med ulike oppgavetyper, sektorer og sylindre. Tips og triks.
20:00 – 22:00 nedlasting av vendepunkter og øvelse på å sette opp ruter på instrumentet.

Deltakere anbefales å stille med pc, instrument og kabel. Vi deler oss opp i grupper etter instrumenttype der erfarne piloter hjelper mindre erfarne med det tekniske.


PÅMELDING/BETALING

Påmelding på Airtribune: https://airtribune.com/voss-fun-cup-2019/info

Deltakeravgift 600kr. Betales med Vipps til: Voss Fun eller vippsnummer #556190 ved påmelding på Airtribune.
Husk å merke betalingen med fullt navn! Du er påmeldt når du har registrert deg og betalt.

MERK: Deltakeravgift dekker ikke transport til start (heiskort etc).


KONKURRANSEREGLER

Sertifikat-krav er PP4 eller PP5.

Utstyrskrav
Deltakere må ha:
- sertifisert glider, seletøy, nødskjerm og hjelm,
- GPS som logger høyde,
- 2M VHF-radio, stemnefrekvens 154.175 MHz. Bruk av VOX (Voice Operated Transmission) er ikke tillatt da det lett fører til blokkering av frekvensen! Bruk fører til utestengelse.
- mobiltelefon med installert livetracking-app fra Airtribune.

Gliderene må være EN-sertifisert i klasse A, B eller C. Det vil konkurreres i tre klasser:

A: EN-A og ”lav”B-glidere med utlagt sideforhold opp til 5,2
B: EN-B eller lavere og har et utlagt sideforhold opp til 5,7
C: EN-C

Gliderene må flyes i sertifisert konfigurasjon, uten trimming eller modifiseringer som går utover godkjennelsen. Gliderene må flyes innenfor sitt sertifiserte vektområde. Brudd på disse kravene vil føre til utestengelse. Enhver pilot er ansvarlig for at utstyret er i forsvarlig stand.


MERK:
- Alle som deltar må registrere seg med et CIVL-nummer. Det kan du skaffe deg på denne linken:http://civlrankings.fai.org/FL.aspx?a=332

- I påmeldingen, under "Participant number", skriver du inn user_ID-nummeret ditt fra loggboka (se nummeret på url-en når du er innlogga i loggboka). Piloten logger selv flyturen sin på flightlog.org innen tidsfristen, og vi henter trackloggen derfra for poengberegning. Eks: https://no.flightlog.org/fl.html?l=2&a=28&user_id=339

- I påmeldingen under "Team" registrerer du en ”sikkerhets-buddy” som også deltar i konkurransen. Hensikten er at to og to personer følger opp hverandre og ser til at alt er ok ved dagens slutt, akkurat som du ville gjort om du frifløy med en kamerat.

- Live-tracking vil bli brukt for å kunne følge pilotene i lufta. Dette er viktig av sikkerhetshensyn. Deltakerene må derfor installere app fra Airtribune.com på mobiltelefonen. Se link til app nederst på Airtribune-siden. Du kan også bruke eventuelle andre instrumenter som kan kobles opp mot Airtribune.

- Du må selv logge flyturen din på flightlog.org innen tidsfristen for at poengberegningen skal kunne gjøres

Oppgavesetting og scoring

Oppgavene vil bli satt av en oppgavekommite som består av Tom Salamonsen samt to erfarne piloter.Scoringen baseres på tracklogg i flightlog.org.

Poengberegning for hver omgang vil bli gjort etter samme kriterier som ved internasjonale paragliderkonkurranser. Det vil bli kåret vinnere i tre klasser med premiering av de tre beste i hver klasse, basert på sammenlagt-sum av flydde omganger i konkurransen.

Kansellering/avmelding
Du får hele deltakeravgiften tilbake dersom konkurransen avlyses pga dårlig vær. 50% tilbake hvis du selv melder avbud seinere enn ei uke før konkurransen starter.

Vendepunkter og luftrom
- kart med luftromsinformasjon http://www.kkpgxc.no/kart/voss/A3_stor.jpg
- link til liste med vendepunkter: http://kkpgxc.no/wpt/Voss2016.wpt  

Se vendepunktenes plassering i GoogleMap:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=13H-xJM1ZswrHbo15Kg7d10tQGQs&ll=60.64440392729405%2C6.4693445892728505&z=10

Det er enhver pilots ansvar å sette seg inn i reglene for luftrommet man operer i. Høydebegrensningen over Bavallen er 2286m, men senkes både nord og vest for Voss

Vi vil spesielt minne om flyforbudssonen rundt hoppfeltet på Bømoen (se kart). Her vil det normalt være stor hoppaktivitet i hele påsken og området må absolutt unngåes!

Hentetjeneste
Oppgavene vil bli satt så behov for transport skal bli liten. Skulle det likevel bli behov for henting, vil vi stille med minibuss med sjåfør. Ved behov for transport anbefaler vi også bruk av kollektivtransport, haiking og kompishenting.
Telefonnummer til hentebil: 413 92 850

SIKKERHET

Voss Fun Cup blir arrangert for å tilby piloter å lære oppgaveflyving, øve på å fly sammen med andre piloter og ha det gøy. Vi oppfordrer alle å komme med senka skuldre og lave ambisjoner for å unngå å sette sin egen eller andres sikkerhet i fare. Siden mange som deltar har begrensa erfaring med å fly tett i boblene, oppfordrer vi alle om å fly hensynsfullt. Og til mindre erfarne piloter; fokuser på å gli inn i flymønsteret til gruppa og ikke nødvendigvis gjør dine egne ting hele tiden. Fly forutsigbart. Effektiv konkurranseflyving er å fly sammen med andre og gjensidig bruke hverandre for å optimalisere løft og rutevalg. Men husk: du har ansvar for din egen sikkerhet. Du er selv ansvarlig for å ikke å utsette deg selv, eller andre medpiloter for unødvendig risiko, uavhengig av hvilken oppgave som er satt

Sikkerhets-kompis: alle som deltar må alliere seg med en medpilot som registreres som sikkerhets-kompis under konkurransen. Hensikten er at to og to piloter følger opp hverandre, som du ville gjort om du fløy med en god venn. Ikke at dere skal fly sammen, eller har ansvar for hverandres sikkerhet, men at dere forsikrer hverandre om at alt er OK når flyvingen er over. Eksempel kan være å sende hverandre OK-sms når du har landet, og hjelpe sikkerhets-kompisen å komme seg hjem etter flyving. Oppstår det en alvorlig krisesituasjon, tar du direkte kontakt med rednings-instanser hvis du kan.

2M VHF-radio med frekvens 154.175 MHz er påbudt for alle som deltar. Det skal ikke være kommunikasjon på denne frekvensen utover sikkerhetsrelatert informasjon.

Piloter som opplever uvanlig turbulente forhold oppfordres til å rapportere inn Level 1-3 (3 høyest) på radio til medpiloter og stemneledelsen. Disse rapporteringene kan gi grunnlag for eventuell kansellering av oppgaven.

Pilotene må respektere eventuell påbudt skruretning foran og over start.

Sky-flyving er som ved all paragliding forbudt og vil bli gitt 0 poeng i omgangen.

Respekter flyforbudssonen/droppsonen rundt Bømoen flyplass.

Ved en eventuell redningsaksjon der det blir satt inn helikopter, forventes det at alle i området flyr ned og lander. Ser du at flere piloter legger inn ørene og flyr ned bør du vurdere å gjøre det samme.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Deltakeren forstår at paragliding i konkurransesammenheng innebærer en risiko for skade og i verste fall død. Det er deltakeren som selvstendig pilot som tar det siste valget om hvorvidt man skal fly. Det er deltakeren som selv bestemmer hvor man vil fly, uavhengig av satt oppgave, og selv til enhver tid vurderer om de rådende forhold i luften er trygge nok. Deltakeren forstår at det er pilotens ansvar at flyutstyret er i forskriftsmessig stand, og at forsikring og formelle rettigheter er i orden før flyving.

Deltakeren bekrefter at han/hun IKKE vil holde klubben, stevnelederen eller oppgavekommiteen i konkurransen, ansatte eller tillitsvalgte i HP/NLF og Norges Luftsportforbund(NLF) rettslig ansvarlig på grunn av ulykke, død, skade, økonomisk tap, eller lignende i sammenheng med denne konkurransen. Eventuell tvist løses etter norsk rett for norske domstoler.

Denne ansvarsfraskrivelsen er akseptert uten muntlig eller skriftlig forbehold (m.a.o.: Påmelding = aksept)


HANDLINGSPLAN VED ULYKKER

Merk: pakk sammen paraglider raskt ved en utelanding. En glider som forblir liggende utlagt betyr at vedkommende trenger assistanse.

 1. Hvis du er i lufta: varsle på radio til medpiloter
 2. På bakken: Ved risiko for ytterlige skader; sikre skadested og skaff deg overblikk over skadeomfanget. Fordel arbeidsoppgaver hvis dere er flere. Eventuelt utnevn en skadestedsleder. 
 3. Sjekk puls og respirasjon
 4. Ved behov varsles nødetater 113: Hvem ringer, hvor er skadestedet, hvor mange er skadet, type skade osv
 5. Hvis pasienten mangler puls/respirasjon: starte hjerte-lungeredning (30:2). Kompresjoner er viktigst!
 6. Hvis pasienten puster og har puls: stanse blødning, legg forsiktig i sideleie (NB skjelettskader). Hold pasienten varm. Observer.
 7. Sikre skadested (pakke vekk glider ved helikopterlanding etc). Kommuniser med redningspersonell ved behov: pasientens tilstand, beskrivelse av skadested, tilkomst etc. Deleger arbeidsoppgaver.

  Etter at pasienten er ivaretatt av helsepersonell:

 8. Ved alle hendelser varsles Voss Lensmannskontor: 56 52 87 00
 9. Ved alvorlige skader, varsle Fagsjef Trond Nilsen på telefon 908 67 560.
 10. Informer stemneleder Geir Dyvik, telefon 91392191
 11. Vær forbeholden ved henvendelse fra presse, og henvis til faglig leder.