Kurs kalender for konvertering av utenlandsk PP3

Det er ingen dato avsatt da dette kurs-oppsettet fungerer for 2018-2020

Ved fullført kurs skal lisens utstedes direkte i Idrettskurs på det aktuelle kurset piloten har fullført.

Først må en forsikre seg om at piloten har laget seg brukerprofil i MI

Piloten må også sørge for medlemskap og lisens ( forsikring ) i MI før en gjør noe mere, først da kan konverteringen ta til ved å bruke fastlagt system i Idrettskurs som følger under her.

Legg først til piloten ved å bruke + tegnet til venstre, søk ham opp her, velg pilot og legg til klubb vedkommende representerer.

Når vedkommende er registrert på "kurset" så kan en endelig begynne med utstedelsen.

Husk da å huke av for både "oppmøtt" og "bestått" for den piloten det gjelder og velg så "lagre resultat" så vil oppnådd kompetanse umiddelbart dukke opp i MI

IKKE trykk på "Lås Kursgjennomføring" da dette vil ødelegge for alle andre som vil på samme kurset i løpet av året og gjør av jeg ikke får komme inn med endringer etterpå. Jeg gjentar IKKE trykk på den knappen på noen kurs.

Link til dette kurset er her : PP3 kurs for utenlandsk pilotbevis ( utstedelse ) 

Kjell Svanes