19113559_10154452977460303_8251137888683080183_n.jpg

Kurs kalender TP

Det er ingen avsatt da dette kurs-oppsettet fungerer for 2022

Men alle som vil starte opp med å ta tandeminstruktør lisensen må på forhånd kontakte FL og få avklart dette.

I tillegg må undertegnede kontaktes da kurset skal registreres på MI

Ved fullført kurs skal lisens utstedes direkte i Idrettskurs på det aktuelle kurset piloten har fullført.

Husk da å huke av for både "oppmøtt" og "bestått" for den piloten det gjelder og velg så "lagre resultat" så vil oppnådd kompetanse umiddelbart dukke opp i MI

IKKE trykk på "Lås Kursgjennomføring" da dette vil ødelegge for alle andre som vil på samme kurset i løpet av året og gjør av jeg ikke får komme inn med endringer etterpå. Jeg gjentar IKKE trykk på den knappen på noen kurs.

Link til dette kurset er her : Tandem instruktør kurs

Progresjonskort TP

Kjell Svanes