Fornyelse av utgåtte lisenser eldre enn 2 år

Er det mindre enn 2 år siden lisensen gikk ut kan pilot selv fornye med å bruke hyperlinkene til utgåtte lisenser som det står mere om HER

Fornyelse av utgåtte lisenser ( over 2 år )

Ihht til håndboka :

3.1.6 GJENOPPTAGELSE AV RETTIGHETSBEVIS SOM ER UTLØPT

Rettighetsbevis som utløp for mer enn 2 år siden vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Er det teoriprøve for å få rettigheten skal prøven tas på nytt og fornyelse med bevitnelse av
instruktør.

For å gjenoppta instruktørbevis som er utløpt på grunn av manglende deltagelse på
instruktørseminar kreves godkjenning av faglig leder i klubb og deltagelse på nytt
instruktørseminar.

Dette betyr at her må instruktør ta en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Det første pilot som ønsker gjennutstedelse må gjøres er :

Få seg er bruker i MinIdrett ( hvis en ikke har. Og har en, så IKKE lag en ny, det lager bare krøll )

Betale medlemskap

Betale lisens ( forsikring )

Når disse punktene er OK, så sender instruktør en forespørsel til Trond på HPS@nlf.no med pilots navn etc og det pilotbeviset instruktør mener pilot kan få utstedt, normalt PP3, men kan også vurdere PP4 hvis pilot har SIV kurs, men da kan må en være sikker på at pilot fortsatt er verifisert til å fly distanse. Hvis en ønsker et høyere pilotbevis så kan det gjøres etter gjennutstedelsen og når piloten er klar for dette via det vanlige systemet som også står forklar om HER

Etter at Trond har gitt pilot tilgang til å melde seg på «gjennutstedelses-kurs» kan pilot melde seg på kurset som det står mere forklart om på nettsiden vår, for PP3 HER og for PP4 HER

Først når dette er gjort kan en starte på utsjekken av piloten. Pilotens søknad vises da på E-kurs under AKTIVE som 85% fullført.

Etter at instruktør har sjekket ut pilot, med flyturer og bestått teoriprøve for det nivået piloten skal ha utsjekk for så skal instruktør gå inn på E-kurs og godkjenne pilotens søknad om gjennutstedelse.

Pilotens søknad vil da dukke opp på pilotens side på E-kurs der en da skal finne søknaden under AVSLUTTEDE som 100% fullført, først DA er alt GOOD TO GO

MVH Kjell