Styret i VOSS HPK kaller inn til Årsmøte Fredag 1 April kl 19 på Park Hotel

Om du har ein sak som skal på sakslista må dette komme til meg på mail innan 13 Mars 2016.

Me veit att i vedtekter står da att årsmøte må vera avholdt innan Mars måned. Men sidan det påske og vanskelig å finna dato måtte me flytta på detta litt. Er da protest angåande dette sei i frå kjapt.. Så får me se om me klarer å holde årsmøte før påske.

Vel møtt, da vert pizza og sosialt etter møte.

--
Frode Fester