ÅrsmøteVoss hang og pargliderklubb holder årsmøte 6.april. Dersom du har saker som du ønsker skal taes opp på årsmøte må de være tilsendt leder innen 5.mars på e-post thor-a-a@online.no. Innkalling, årsberettning og regnskap kommer her, på facebook og med e-post.

 

Leder.