Nyhetsbrev frå idrettskretsen Mai -18

Nokon sakar her som kan vera interessant for oss: Innføring av felles personvernlov, Inkludering i idretten, Paraidrettstilbud for menneske med funksjonnedsettelse.

Hordaidrett mai 2018