Protokollene fra årsmøtene og årsberettningene

Protokoll                               Årsmelding

2017                                                                     2017

2018

2018 , ekstraordinært

2019

2020                                                                      2020

2021                                                                      2021

2022                                                                    2022 med feilretting jamfør årsmøtekommentar

                                                                            2022 orginal signert av styret